Център за обществена подкрепа
гр. Берковица, кв. "Раковица"

Мисия: Оказване на помощ и подкрепа
на уязвими семейства и деца в риск

Контакти: обл. Монтана, гр. Берковица 3500,
ул. "Първи май",  тел. 088 923 3048
Филиал гр. Вършец - Медицински център, ет. 3
Връзки: facebook email: skc_berkovitsa@abv.bg

ОПИСАНИЕ: ЦОП е социална услуга в общините Берковица и Вършец и под методическата подкрепа на УНИЦЕФ. Основен фокус в дейността на Центъра е осигуряване на подкрепа за децата и семействата в най-уязвими и маргинализирани общности чрез превенция на рискове, които водят до неглижиране, неподходяща грижа и раздяла от семействата им. Екипът на Центъра се състои от социални работници, психолог, социални сътрудници, медицинска сестра, които работят мобилно, на терен, възможно най-близо до уязвимите семейства и деца в общностите.

Услугите, предоставяни в Центъра за обществена подкрепа - кв. Раковица са:
 • Социална работа с деца и семейства в риск
 • Услуги за подкрепа на ранно детско развитие и подобряване на родителската грижа
 • Училище за родители, групи за бременни майки и бъдещи бащи, ателиета за работа с деца
 • Услуги за стимулиране на общностното развитие
 • Услуги за семейно планиране
 • Услуги и мерки за превенция на детските бракове и ранните раждания
 • Подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
Целите на оказваната подкрепа са насочени към:
 • Повишаване на родителските умения с цел подобряване на грижите за децата в семейството
 • Намаляване на случаите на отделяне на деца от семейството и работа по превенция на изоставяне в институции или друга формална грижа
 • Създаване на условия за стимулиране на ранното детско развитие сред високо рискови уязвими групи
 • Намаляване на случаите на детски бракове и ранни раждания чрез мерки за превенция
 • Подпомагане и насърчаване на достъпа до предучилищно и училищно образование
 • Превенция на рисково поведение при уязвими подрастващи
 • Социална включеност на хората от сегрегираните общности


Събития и снимки от дейността на Центъра:

11-12-2019   Днес в заседателната зала на Община Вършец, се проведе кръгла маса между партньори, организирана от ЦОП - кв. “Раковица” и Община Вършец, с подкрепата на УНИЦЕФ България - в лицето на Десислава Енчева - програмен директор “Социални услуги в общността”. Поводът за срещата бе отчетност на реализираните дейности от екипа на ЦОП на територията на община Вършец; профилиране на видовете подкрепа, предоставяни от ЦОП; иницииране на засилено междуинституционално сътрудничество и работа в трансдисциплинарни екипи на територията на община Вършец. Събитието бе уважено от Директорите на двете училища в града, Директора на детските градини в общината, Началник криминална полиция към РУП Вършец, кметовете на селата Спанчевци и Долно Озирово, общинския съветник - д-р Дамянова, социален работник от ДСП, здравен медиатор и кметски наместник в кв. “Изток”, общински служители, отговарящи по здравни, социални и образователни въпроси. Всички присъстващи се обединиха в позицията, че отличаването на Община Вършец от страна на ДАЗД за реализирането на дейностите на ЦОП - кв. “Раковица” предизвиква и изисква още по-голяма отговорност, заангажираност и активна работа с цел подобряване на благосъстоянието на децата и подкрепа на най-уязвимите. Като резултат от срещата, освен договореността за по-системна и целенасочена съвместна работа по конкретни случаи, излезе и решението на всеки два месеца да се организира такова събитие, с присъствието на всички институции, за набелязване на нови цели и споделяне на добри практики по общественозначими теми. (Виж 4 снимки)

20-11-2019   Вършец /филиалът/ - Екипът осъществява дейностите си по консултиране и подкрепа на хората и на територията на община Вършец, където е разкрит филиал на Центъра. Офисът е ситуиран в МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Вършец, етаж 3. (Виж 32 снимки)

20-11-2019   ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК “АЗ ГАРАНТИРАМ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”
На 20 ноември, в Триъгълната кула на Сердика, бяха раздадени престижните награди на ДАЗД - “Аз гарантирам щастливо детство”. В присъствието на д-р Елеонора Лилова - председател на ДАЗД, Бисер Петков - министър на труда и социалната политика, Лазар Лазаров, Зорница Русинова и Султанка Петрова - зам. министри на труда и социалната политика, Ваня Кастрева - началник на РУО /гр. София/ бяха отличени заслужилите в 4 категории. Чрез кандидатурата на община Вършец за реализиране на дейностите на ЦОП - кв. “Раковица” на територията на общината, бяхме отличени в категория “Успешна промяна”, в която критериите са свързани с повишено качество на грижите за децата и значимост на промяната. Ежедневната теренна работа и близостта до хората, достигането до най-сегрегираните семейства и деца в риск, предоставянето на комплекс от услуги за детско развитие на едно място, реализирането на програми за широка превенция по значими теми, са водещите компоненти, довели до отличаването на община Вършец и ЦОП - кв. "Раковица" за приза. Също така - единствената услуга на територията на общините Берковица и Вършец, която работи и подкрепя семейства на деца с увреждания, е именно ЦОП - кв. "Раковица", което е засвидетелствано и признато и чрез наградата на ДАЗД. ЕКИПЪТ НА ЦЕНТЪРА ИЗКАЗВА СВОИТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ БЛАГОДАРНОСТИ И ВЪЛНЕНИЕ ЗА ОКАЗАНОТО ПРИЗНАНИЕ! БЛАГОДАРИМ НА ХОРАТА, КОИТО НИ ПОВЯРВАХА БЕЗРЕЗЕРВНО - ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ И УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ. БЛАГОДАРИМ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА И ДОГОВОРЕНОСТТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ДА РАБОТЯТ СЪВМЕСТНО, ЗА ДА МОЖЕ НАШИТЕ УСЛУГИ И ПОДКРЕПА ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА И НА ДВЕТЕ ОБЩИНИ. И НАЙ-ВЕЧЕ - БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ОНЕЗИ ХОРА, КОИТО НИ ПУСКАТ В ДОМОВЕТЕ, ЖИВОТИТЕ И СЪРЦАТА СИ! БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ НИ СЕ ДОВЕРЯВАТЕ! БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ВИЕ УЧИТЕ ПОВЕЧЕ НАС, ОТКОЛКОТО НИЕ ВАС!
(Виж 10 снимки)

05-11-2019   Много усмивки от днес в квартал “Изток” - Вършец. Заради хубавото време или заради нещо друго - Вие преценете! А за нас е удоволствието, защото десетки пъти чухме “БЛАГОДАРЯ”. А да Даряваш Благо... е нещо Голямо! (Виж 13 снимки)

13-10-2019   И всъщност се замислихме, че не си представяме ежедневието ни да “минава” по различен начин. Преди да обсъдим темата - бихме искали да знаем какво е Вашето мнение относно това кои са факторите, развиващи детето ?! (Виж 4 снимки)

26-09-2019   Кв. “Изток” - предизвикателствоТО И наша радост - защото, само когато се докоснеш до най-трудното, ставаш по-добър самият ти! (Виж 3 снимки)

04-09-2019   Днешната тема - “АЗ И МОЯТ ПРИЯТЕЛ” ... защото Светът е по-добро място, когато Той е до нас! (Виж 7 снимки)

27-08-2019   Разни разнообразни от кв. “Изток” Днешният поглед (Виж 6 снимки)

18-08-2019   На 17 август, екип на ЦОП взе участие в ежегодно организирания детски пленер в с. Спанчевци. Впечатляващ детски празник, изпълнен с много усмивки, старание, детски творби, екипност с родители, завидни умения! ПОЗДРАВЛЕНИЯ, МИЛИ СЛЪНЦА! (Виж 19 снимки)

13-08-2019   Давайте възможност на децата си да играят пълноценно с връстници - това развива познавателните, социални и комуникативни умения И никога не забравяйте - ние, възрастните, има какво да научим от децата! (Виж 4 снимки)

30-07-2019   Изток днес! През погледа на социалния работник (Виж 8 снимки)

25-07-2019   Представителят на УНИЦЕФ за България - д-р Джейн Муита, бе на посещение в общините Берковица и Вършец, където екипът на ЦОП - кв. "Раковица" осъществява своите дейности. УНИЦЕФ България продължават да оказват активна подкрепа на екипа, въпреки че Услугата вече е държавно-делегирана, затова и г-жа Муита пожела да обсъди с част от нашите основни партньори бъдещите цели и постигнатите резултати. Проведени бяха срещи с инж. Милчо Доцов - кмет на община Берковица; инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец; Валери Петров - кмет на с. Боровци; Надя Тимчева - председател на читалище "Иван Вазов". (Виж 5 снимки)

18-07-2019   “ЖИВИЯТ ЖИВОТ” #Изток #Вършец (Виж 13 снимки)

01-07-2019   Необятният квартал "Изток" - всеки път ни "посреща" с неочаквани изненади (Виж 12 снимки)

20-06-2019   Пъстрота от цветове, емоции и детски усмивки в кв. "Изток" (Виж 11 снимки)

10-06-2019   Квартал “Изток” - “традицията повелява” (Виж 9 снимки)

20-05-2019   А твоят ден днес беше ли щастлив?! (Виж 3 снимки)

16-05-2019   Много пъти ни е идвало да се откажем ... НО ето тези моменти ни дават сили и зареждане (Виж 7 снимки)

19-04-2019   На 15 и 19 април екипите на ЦОП и О”ЗД” съвместно извършиха обходи в кварталите “Раковица” и “Изток”. ЗаВсякоДете равен шанс за развитие. (Виж 12 снимки)

15-04-2019   УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ, КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,
Екипът на Семейно-консултативен център – Берковица поема по своя нов път. От първи април 2019 г. Услугата ни придоби нов статут – като държавно-делегирана дейност. До този момент цялостното функциониране и възможност за подкрепа на хората от уязвими общности и семейства се случваше посредством финансирането и методическата насока на УНИЦЕФ България. По настоящем, за да бъде одобрена за държавно финансиране, Услугата е трансформирана в Център за обществена подкрепа. Териториалният обхват, видовете дейност, местонахождението остават непроменени. Екипът ще продължи да работи на територията на общините Берковица и Вършец, а самият Център е ситуиран в кв. „Раковица“, ул. „Първи май“.
Целите на услугите, предоставяни в ЦОП – кв. „Раковица“, са насочени към: намаляване на случаите на отделяне на деца от семейството и превенция на изоставяне на деца в институции или друга формална грижа; повишаване на родителските умения с цел подобряване на грижите за децата в семейството; създаване на условия за стимулиране на ранното детско развитие сред високо рискови уязвими групи; намаляване на случаите на детски бракове и ранни раждания чрез мерки за превенция и работа по семейно планиране; подпомагане и насърчаване на достъпа до предучилищно и училищно образование и работа по превенция на отпадане на деца от образователната система; подкрепа на деца със здравословни и специфични заболявания; превенция на рисково поведение при уязвими подрастващи; осигуряване и възможност за достъп на семейства до институции; цялостна работа по социално включване и интегрираност на уязвими семейства.
От името на целия екип искам да изкажа своите благодарности на всички Вас, които през тези три години бяхте заедно с нас в „прохождането“ на Услугата; утвърждаването й като фактор в социалната дейност; постигането на неоспоримите резултати, които дадоха възможност дейността да продължи и да бъде с държавно-признат статут и подкрепа. Както и досега, екипът ще продължи да бъде ежедневно близо до хората, благодарение на активната мобилна работа и възможността за лесен достъп до Услугата. Призовавам всички Вас да продължите да се обръщате към нас във връзка с борбата с неравенството и осигуряването на по-добра грижа и възможности за развитие на децата на България.
С УВАЖЕНИЕ: ТЕОДОРА ГЕНОВА, ДИРЕКТОР ЦОП /кв. „Раковица“/
(Виж 4 снимки)

22-02-2019   Мобилна работа в селата от общините Берковица и Вършец. Обходите и срещите с хората от маргинализираните общности ни дават възможност да извършваме консултации на място, както и да идентифицираме рискове в семействата, което пък от своя страна да позволи своевременни действия по овладяването им. (Виж 16 снимки)

05-02-2019   Хей, ТИ, приятел ми бъди! (Виж 5 снимки)

16-01-2019   Екипът на СКЦ оказва помощ и подкрепа на най-уязвимите семейства с цел осигуряване на по-добра грижа и възможност за развитие на децата. (Виж 7 снимки)

04-10-2018   Нека всички ние бъдем част от Промяната: https://www.unicef.org/bulgaria/ (Виж 6 снимки)

29-08-2018   Мобилната работа и обходите в населените места от общините Берковица и Вършец дават възможност на екипа на СКЦ да консултира и оказва подкрепа своевременно, както и да идентифицира деца в риск. (Виж 16 снимки)

21-08-2018   Офисът ни във Вършец е доста по-красив така, нали?! Благодарим на децата от кв. "Изток"! (Виж 8 снимки)

14-08-2018   Докато творят, децата от кв. "Изток" разказват за своите мечти и любими неща! (Виж 9 снимки)

07-06-2018   По време на ежедневните обходи в общностите с най-уязвими и сегрегирани семействата, екипът на Семейно-консултативен център подкрепи децата с дрехи, обучителни игри, консумативи, бебешки столчета и колички, предоставени от дарители. Принципът на избор за предоставяне на помощта беше на основание "подобрена грижа за децата в семействата и редовна посещаемост на учебни занятия." (Виж 23 снимки)

04-04-2018   Пролет пукна в кв. “Изток” (Виж 7 снимки)

02-04-2018   ЦВЕТНИЦА е... Децата от кв. "Изток" изработиха цветни картички, с които да зарадват родителите си. Харесват Ви, нали? (Виж 16 снимки)

28-11-2017   НЕ на агресията! ДА на толерантността! Заедно срещу насилието с учениците от начално училище "Васил Левски" - гр. Вършец, кв. "Изток". (Виж 15 снимки)

©2008 Община ВЪРШЕЦ