ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

 

 


       "ЕЛСНЕР - СОФИЯ" ЕООД

     

Основна дейност на фирмата е производство на дълбоко замразени плодове и зеленчуци.

©2008 Община ВЪРШЕЦ