ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

    Кметства в Община Вършец - Кметско наместничество - с. Д.Б.речка

     

Кметски наместник: Валери Милчев

тел. 0879285019;
09527/30-68

 

 

©2008 Община ВЪРШЕЦ