ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

 

 


       ПЕНТОП ЕООД

          

Фирма ПЕНТОП е създадена през 1990 г.
От 1997 г. се специализира в производството на маси и столове от бук, като производството непрекъснато се разширява.
Продукцията на фирмата е позната на пазара в цялата страна.
Чрез прилагане на високи технологии и поддържане на висока организация и непрекъснато подобряване на качеството, се цели по-голям пазарен дял и постигане на по-добри икономически резултати.


          

©2008 Община ВЪРШЕЦ