Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Почетни граждани

Удостоверение № 1

С Решение № 463 от 27.04.2007 г. на Общински съвет Вършец

Удостоверява се със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ”


НИКОЛА ДИМИТРОВ СТАТКОВ

за цялостно творчество и по случай 75-годишен юбилей

ПИСАТЕЛЯТ-ЗЕМЛЯК НИКОЛА СТАТКОВ НАВЪРШИ 80 ГОДИНИ

НИКОЛА СТАТКОВ ОТБЕЛЯЗА В АВАНС 80-ТА СИ ГОДИШНИНА

ПУРКО И НЕГОВИТЕ ЗЕМЛЯЦИ НАПРАВИХА ПИСАТЕЛЯ ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ ПО ПОВОД 75-АТА МУ ГОДИШНИНА, А СТАТКОВ СЕ ОТБЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ С НАЙ-НОВИЯ СИ РОМАН “СТОТЕ КЛЮЧА

Удостоверение № 2


С Решение № 161 от 03.09.2008 г. на Общински съвет Вършец

Удостоверява се със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ”


ТЕОДОР ЙОВЧЕВ САЛПАРОВ

за високи спортни постижения на национално и световно ниво

СЪСТЕЗАТЕЛЯТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР ПО ВОЛЕЙБОЛ НА БЪЛГАРИЯ ТЕОДОР САЛПАРОВ СТАНА ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ

Удостоверение № 3

с Решение № 390 от 20.07.2010 г. на Общински съвет Вършец

На основание чл.21, ал.1, т.22 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с §10 на ПЗР от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Вършец, чл.48, ал.1, чл.43, ал.1, чл.44, ал.1 от същата

Удостоверява се със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ”

 

Д-Р ДАМЯН ИВАНОВ НЕНОВ

за големия му принос за развитието на балнеологията и развитието на град Вършец

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТД-Р ДАМЯН ИВАНОВ – “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ВЪРШЕЦ” – ПОСМЪРТНО

Удостоверение № 4

с Решение № 267 от 20.05.2009 г. на Общински съвет Вършец

На основание чл. 44, ал. 2 от Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Вършец

Удостоверява се със званието „ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ”


МАРТЕН ПЕТРОВ КАЛЕЕВ

автор на стойностни литературни и художествени творби, които обогатяват културно-историческото наследство на град Вършец и допринасят за неговото популяризиране

ПИСАТЕЛЯТ-ЗЕМЛЯК МАРТЕН КАЛЕЕВ ПОЛУЧИ ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ "ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ"

 Удостоверение № 5
 

с Решение №504 от 25.08.2011 г. на Общински съвет Вършец


На основание чл.45, ал.3 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Вършец и решение на ПК по образование, култура и младежки дейности, спорт и туризъм към Общински съвет – Вършец

Удостоверява се със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ”


ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПАУНОВ

(ПАУНЕЦ)

50 години творческа дейност

УДОСТОИХА ХУДОЖНИКА-ЗЕМЛЯК ГЕОРГИ ПАУНОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ”

 Удостоверение № 6

с Решение №123 от 31.07.2012 г. на Общински съвет Вършец


На основание чл. 44, ал. 1 и във връзка с чл. 45, ал.4, чл.48, ал.1 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Вършец и чл.6, ал.1, т.22 от Правилника за работа на Общински съвет Вършец

Удостоверява се със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ”


Д-Р АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МИТЕВ

пръв ръководител на санаториума на Профсъюзите (Дом на механизатора) град Вършец и доайен в областта на психотерапията

Д-Р АЛЕКСАНДЪР МИТЕВ БЕ УДОСТОЕН СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ”

Удостоверение № 7


с Решение №98 от 08.06.2012 г. на Общински съвет Вършец


На основание чл.45, ал.2 от Наредба за символите, почетните знаци,отличията и почетните звания на община Вършец

Удостоверява се със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ”


ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ

за високи постижения в ски спорта на национално и световно ниво

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ЗВАНИЕТО "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ" НА МАЙСТОРА НА СПОРТА ДИМИТЪР ПЕТРОВ

 

Удостоверение № 8


с Решение № 399 от 13.04.2017 г. на Общински съвет Вършец


На основание чл. 45, ал. 3 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Вършец,
Удостоверява се със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ”


Д-Р ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

за изключителните му заслуги за популяризиране на Националния балнеологичен курорт Вършец, за въвеждане и популяризиране на методика за питейно лечение с вършечка минерална вода и за разширяване на профилировката на курорта Вършец.

Д-Р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТАНА ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ

  

Удостоверение № 9
 
с Решение № 742 от 25.07.2019 г. на Общински съвет Вършец
 
На основание чл. 45, ал. 2 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Вършец,

Удостоверява се със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ”


ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПЕХОВ

(МИТКО ПЕЕВ)

за изключителния му принос в обществения и културен живот на общината, и развитието на духовата музика.

ПРИСЪДИХА ПОСМЪРТНО ЗВАНИЕТО «ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ» НА ДИРИГЕНТА И МУЗИКАНТА ДИМИТЪР ПЕЕВ

ДИМИТЪР ПЕЕВ