Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Общински съвет

maple

Добре дошли в раздел "Общински съвет"!

Общински съвет – Вършец е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на община Вършец при условия и по ред, определени в Изборния кодекс.

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи в лицето на „Общински съвет Вършец“ да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност.

Настоящият състав на общински съвет – Вършец е избран за мандат 2019 - 2023 година и е положил клетва на 11.11.2019 година.


В този сайт имате възможност да се информирате за политическата и организационната структура на местния законодателен орган „Общински съвет Вършец“ и за основните данни за общинските съветници в раздел "Обща информация", за нормативните му актове в раздел „Заседания“ и „Нормативна уредба“.