МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ВЪРШЕЦ

ЗА КОНТАКТИ: обл. Монтана, гр.Вършец 3540,
бул.“България“ № 10, ет. 4,  тел. 0879520469
website: oik1212.cik.bg email: oik1212@cik.bg

Състав на общинската избирателна комисия:
  Председател:
 • Антон Тошев

 • Зам. председатели:
 • Антоанета Кацарова-Милкова
 • Калин Найденов

 • Секретар:
 • Никола Димитров
  Членове:
 • Антонина Петкова
 • Виолета Иванова
 • Галя Георгиева
 • Даниела Андреева
 • Евелина Герова
 • Илиана Петрова
 • Любен Ставров
 • Петър Петров
 • Силва Диковска


Документи на общинската избирателна комисия:©2008 Община ВЪРШЕЦ