ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
“Водоснабдяване и канализация”ООД – Монтана уведомява своите потребители, че поради отстраняване на възникнала авария на главен водопровод от хидровъзел “Среченска бара”, има вероятност високите зони на гр. Вършец да останат без водоподаване до сутринта на 15.05.2019 г.

14.05.2019 г.

  Виж всички новини
©2008 Община ВЪРШЕЦ