ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ


Програма - Празник на курорта, минералната вода и балкана - Вършец 2018 г.

Програма на участниците във фолклорен празник „Балкана пее“ – Вършец 2018 г.

Турнир по футбол за Купа „Вършец“ 2018

Програма - Турнир по футбол за купа „Вършец“ 2018

Турнир по волейбол за Купа „Вършец“ 2018

Програма - Турнир по волейбол за купа „Вършец“ 2018

Програма "Лятно кино"

Еко Рали „България 2018“

ИСКАНЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост (Word документ)

©2008 Община ВЪРШЕЦ