МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


  Покана за консултации за състава на ОИК

  Списък на кметствата на територията на Община Вършец, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметствата на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

  Заповед № 335 от 02.09.2019 г. относно образуване на избирателни секции за провеждане на изборите за общински съветници и кметове

  Приложение № 1 към Заповед № 335

  Приложение № 2 към Заповед № 335

  Заповед № 346 от 04.09.2019 г. за определяне местата за обявяване на избирателни списъци

  Заповед № 350 от 09.09.2019 г. относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднено придвиждане

  Покана за консултации за състава на СИКИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО СЕКЦИИ
ПОМОЩ: Ако не знаете в коя избирателна секция трябва да гласувате, можете да използвате формата за търсене. След коректно въвеждане на трите имена в съответните полета на кирилица, формата ще върне номерата на секциите, в които са намерени избиратели с тези имена или съобщение, че името не е намерено.
Име
Презиме
Фамилия

Въведете трите имена за търсене.
  Секция №1
гр.Вършец,
ул."Дончо Станчев" №16а (бившето начално училище)
  Секция №2
гр.Вършец,
ул."Дончо Станчев" №16а (бившето начално училище)
  Секция №3
гр.Вършец,
ул."Република" №94 (читалище "Хр. Ботев 1900")
  Секция №4
гр.Вършец,
ул."Христо Ботев" №44 (пенсионерския клуб/БКС)
  Секция №5
гр.Вършец,
ул."Иван Асен II" №19 (СОУ "Иван Вазов")
  Секция №6
гр.Вършец,
ул."Иван Асен II" №19 (СОУ "Иван Вазов")
  Секция №7
гр.Вършец,
кв.Заножене ул."Република" №191 (читалище "Пробуда")
  Секция №8
гр.Вършец,
кв.Заножене ул."Република" №191 (читалище "Пробуда")
  Секция №9
с. Спанчевци и Клисурски манастир
ул."Георги Димитров" №21 (сградата на Кметството)
  Секция №10
с. Долна Бела Речка,
ул."Първа" №31 (сградата на Кметството)
  Секция №11
с. Горна Бела Речка,
ул."Първа" №63 (сградата на Кметството)
  Секция №12
с. Долно Озирово,
ул."Първа" №55 (сградата на училището/киносалона)
  Секция №13
с. Горно Озирово,
ул."Васил Левски" №27 (сградата на Кметството)
  Секция №14
с. Стояново,
ул."Първа" №6 (сградата на Кметството)
  Секция №15
с. Черкаски,
ул."Христо Ботев" №78 (сградата на Кметството)
  Секция №16
с.Драганица,
ул."Първа" №44 (сградата на Кметството)
©2008 Община ВЪРШЕЦ