< tr>


   ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Резултати от изборите за ЕП 26.05.2019 г.
Обобщена активност в проценти на изборите за ЕП 26.05.2019 г.
  УКАЗ № 53 ОТ 19.03.2019 г.

  ЗАПОВЕД № 109/26.03.2019 г. ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за провеждане на изборите за Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  ЗАПОВЕД № 115 гр.Вършец, 03.04.2019 г. ОТНОСНО: Определяне местата за обявяване на избирателните списъци

  ПОКАНА за консултации за състава на СИК

  ЗАПОВЕД агитационни материали

  СЪОБЩЕНИЕ относно избори за членове на Европейския парламент

  СЪОБЩЕНИЕ на Пресцентъра на МВР

  ЗАПОВЕД № 142 гр.Вършец, 23.04.2019 г. ОТНОСНО: Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент

  РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК (видеоклипове за правата и задълженията на гражданите)

  РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК (ВИДЕОКЛИП ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ)

  ПОКАНА за консултации за определяне на състава на СИК в СБР "Св.Мина"

  ЗАПОВЕД № 156 за образуване на ПСИК

  СПИСЪК на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

  ЗАПОВЕД №170 "Забрана алкохол"

  ЗАПОВЕД №192 за образуване на избирателна секция в СБР-НК "Свети Мина"


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПО СЕКЦИИ
ПОМОЩ: Ако не знаете в коя избирателна секция трябва да гласувате, можете да използвате формата за търсене. След коректно въвеждане на трите имена в съответните полета на кирилица, формата ще върне номерата на секциите, в които са намерени избиратели с тези имена или съобщение, че името не е намерено.
Име
Презиме
Фамилия

Въведете трите имена за търсене.
  Секция №1
гр.Вършец,
ул."Дончо Станчев" №16а (бившето начално училище)
  Секция №2
гр.Вършец,
ул."Дончо Станчев" №16а (бившето начално училище)
  Секция №3
гр.Вършец,
ул."Република" №94 (читалище "Хр. Ботев 1900")
  Секция №4
гр.Вършец,
ул."Христо Ботев" №44 (пенсионерския клуб/БКС)
  Секция №5
гр.Вършец,
ул."Иван Асен II" №19 (СОУ "Иван Вазов")
  Секция №6
гр.Вършец,
ул."Иван Асен II" №19 (СОУ "Иван Вазов")
  Секция №7
гр.Вършец,
кв.Заножене ул."Република" №191 (читалище "Пробуда")
  Секция №8
гр.Вършец,
кв.Заножене ул."Република" №191 (читалище "Пробуда")
  Секция №9
с. Спанчевци и Клисурски манастир
ул."Георги Димитров" №21 (сградата на Кметството)
  Секция №10
с. Долна Бела Речка,
ул."Първа" №31 (сградата на Кметството)
  Секция №11
с. Горна Бела Речка,
ул."Първа" №63 (сградата на Кметството)
  Секция №12
с. Долно Озирово,
ул."Първа" №55 (сградата на училището/киносалона)
  Секция №13
с. Горно Озирово,
ул."Васил Левски" №27 (сградата на Кметството)
  Секция №14
с. Стояново,
ул."Първа" №6 (сградата на Кметството)
  Секция №15
с. Черкаски,
ул."Христо Ботев" №78 (сградата на Кметството)
  Секция №16
с.Драганица,
ул."Първа" №44 (сградата на Кметството)
©2008 Община ВЪРШЕЦ