ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022 ПРОЕКТ: ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  УКАЗ № 53 ОТ 19.03.2019 г.

  ЗАПОВЕД № 109/26.03.2019 г. ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за провеждане на изборите за Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  ЗАПОВЕД № 115 гр.Вършец, 03.04.2019 г. ОТНОСНО: Определяне местата за обявяване на избирателните списъци

  ПОКАНА

  ЗАПОВЕД агитационни материали

  СЪОБЩЕНИЕ относно избори за членове на Европейския парламент

  ЗАПОВЕД № 142 гр.Вършец, 23.04.2019 г. ОТНОСНО: Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПО СЕКЦИИ:
  Секция 001
гр.Вършец,
ул."Дончо Станчев" №16а (бившето начално училище)
  Секция 002
гр.Вършец,
ул."Дончо Станчев" №16а (бившето начално училище)
  Секция 003
гр.Вършец,
ул."Република" №94 (читалище "Хр. Ботев 1900")
  Секция 004
гр.Вършец,
ул."Христо Ботев" №44 (пенсионерския клуб/БКС)
  Секция 005
гр.Вършец,
ул."Иван Асен II" №19 (СОУ "Иван Вазов")
  Секция 006
гр.Вършец,
ул."Иван Асен II" №19 (СОУ "Иван Вазов")
  Секция 007
гр.Вършец,
кв.Заножене ул."Република" №191 (читалище "Пробуда 1934")
  Секция 008
гр.Вършец,
кв.Заножене ул."Република" №191 (читалище "Пробуда 1934")
  Секция 009
с. Спанчевци и Клисурски манастир
ул."Георги Димитров" №21 (сградата на Кметството)
  Секция 010
с. Долна Бела Речка,
ул."Първа" №31 (сградата на Кметството)
  Секция 011
с. Горна Бела Речка,
ул."Първа" №63 (сградата на Кметството)
  Секция 012
с. Долно Озирово,
ул."Първа" №55 (сградата на училището/киносалона)
  Секция 013
с. Горно Озирово,
ул."Васил Левски" №27 (сградата на Кметството)
  Секция 014
с. Стояново,
ул."Първа" №6 (сградата на Кметството)
  Секция 015
с. Черкаски,
ул."Христо Ботев" №78 (сградата на Кметството)
  Секция 016
с.Драганица,
ул."Първа" №44 (сградата на Кметството)
©2008 Община ВЪРШЕЦ