ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА" ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: "РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"Решение за откриване на процедурата /качено на 29.01.2019г. в 11:50ч./
Обявление за поръчка /качено на 29.01.2019г. в 11:50ч./
Указания и документация /качено на 29.01.2019г. в 11:50ч./
Приложение № 1 - еЕЕДОП /качено на 29.01.2019г. в 11:50ч./
Приложения № 2 - 8 - Образци /качено на 29.01.2019г. в 11:50ч./
Приложение № 9 - Технически спецификации /качено на 29.01.2019г. в 11:50ч./
Приложение № 10 - Методика за оценка /качено на 29.01.2019г. в 11:50ч./
Приложение № 11 - Проект на договор /качено на 29.01.2019г. в 11:50ч./
Съобщение за отваряне на ценови предложения /качено на 11.03.2019г. в 16:50ч./
Протокол № 1 /качено на 11.04.2019г. в 15:50ч./
Протокол № 2 /качено на 11.04.2019г. в 15:50ч./
Доклад /качено на 11.04.2019г. в 15:50ч./
Решение № 127 от 11.04.2019 г. /качено на 11.04.2019г. в 15:50ч./
Обявление за възложена поръчка /качено на 16.05.2019г. в 13:30ч./
Договор № 52 от 09.05.2019 г. /качено на 16.05.2019г. в 13:30ч./
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /качено на 27.08.2019г. в 16:03ч./


©2008 Община ВЪРШЕЦ