ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА
Обявление /качено на 25.10.2018г. 16:20ч./

Решение /качено на 25.10.2018г. 16:20ч./

Документация /качено на 25.10.2018г. 16:20ч./

еЕЕДОП /качено на 25.10.2018г. 16:20ч./

Образци /качено на 25.10.2018г. 16:20ч./

Проект на договор /качено на 25.10.2018г. 16:20ч./

Техническа спецификация /качено на 25.10.2018г. 16:20ч./

Отговор на зададени въпроси /качено на 01.11.2018г. 16:20ч./

Протокол /качено на 19.12.2018г. 16:50ч./

Решение /качено на 19.12.2018г. 16:50ч./

Решение за изменение /качено на 07.01.2019г. 13:50ч./

Решение за прекратяване /качено на 19.02.2019г. 14:40ч./

Обявление за възложена поръчка /качено на 06.03.2019г. 16:15ч./©2008 Община ВЪРШЕЦ