ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА" ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: “ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГР. ВЪРШЕЦ, ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“.
Обявление СМР улици /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./
Решение СМР улици /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./
Приложения от № 2 до № 5 - образци /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./
Приложение № 5.1. - КСС /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./
Приложение № 6 - Методика за оценка /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./
Приложение № 7 - Технически спецификации /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./
Приложение № 8 - Проект на договор /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./
Указания и документация /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./
еЕЕДОП (Приложение № 1) /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./
Инвестиционен проект /качено на 22.03.2018 в 11:35ч./
Разяснение /качено на 13.04.2018 в 16:35ч./
Разяснение №2 /качено на 16.04.2018 в 16:15ч./
Разяснение №3 /качено на 18.04.2018 в 09:15ч./
Протокол №1 /качено на 14.06.2018 в 16:45ч./
Съобщение за отваряне на ценови предложения /качено на 26.11.2018 в 15:25ч./
Протокол №2 /качено на 13.12.2018 в 11:56ч./
Протокол №3 /качено на 13.12.2018 в 11:57ч./
Доклад /качено на 13.12.2018 в 11:58ч./
РЕШЕНИЕ № 635 от 13.12.2018 г /качено на 13.12.2018 в 11:59ч./
Обявление за възложена поръчка /качено на 05.02.2019 в 13:13ч./
Договор № 16 от 01.02.2019 г. /качено на 05.02.2019 в 13:13ч./
Допълнително споразумение № 1 от 14.06.2019 г. към Договор № 16 от 01.02.2019 г. /качено на 19.06.2019 в 13:13ч./
Обявление за изменение на поръчка /качено на 19.06.2019 в 13:13ч./


©2008 Община ВЪРШЕЦ