ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА" С ПРЕДМЕТ „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА И УЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ВЪРШЕЦ“
Обявление за обществена поръчка "открита процедура" с предмет „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на водопроводна и улична инфраструктура в гр. Вършец“ /качено на 06.03.2018 в 16:55ч./

Решение за откриване на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на водопроводна и улична инфраструктура в гр. Вършец“ /качено на 06.03.2018 в 16:55ч./

Приложение № 9 - Методика за оценка /качено на 06.03.2018 в 16:55ч./

Приложение № 11 - Проект на договор /качено на 06.03.2018 в 16:55ч./

Приложение №10 - Технически спецификации /качено на 06.03.2018 в 16:55ч./

Приложения № 2 - № 8 - образци /качено на 06.03.2018 в 16:55ч./

Указания и документация /качено на 06.03.2018 в 16:55ч./

Приложение № 1 - ЕЕДОП /качено на 06.03.2018 в 16:55ч./

ПРОТОКОЛ № 1 /качено на 13.04.2018 в 16:55ч./

Съобщение за отваряне на ценови оферти /качено на 19.04.2018 в 15:35ч./

ДОКЛАД /качено на 26.04.2018 в 16:35ч./

Протокол № 2 /качено на 26.04.2018 в 16:35ч./

Протокол № 3 /качено на 26.04.2018 в 16:35ч./

РЕШЕНИЕ № 235 от 26.04.2018 г. /качено на 26.04.2018 в 16:35ч./

Договор № 58 от 08.06.2018 г. /качено на 14.06.2018 в 14:35ч./

Обявление /качено на 14.06.2018 в 14:35ч./

Допълнително споразумение № 1 от 10.12.2018 г. /качено на 14.12.2018 в 16:35ч./

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /качено на 28.12.2018 в 15:53ч./©2008 Община ВЪРШЕЦ