ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА
НА УЛ. „СЕРАФИМ ГЕОРГИЕВ“ И УЛ. „ЗЕЛЕНИ ДЕЛ“, ГР. ВЪРШЕЦ“
Обявление за обществена поръчка /качено на 14.02.2018 в 11:10ч./

Решение за откриване на обществена поръчка /качено на 14.02.2018 в 11:20ч./

Приложение № 5 - Технически спецификации /качено на 14.02.2018 в 11:26ч./

Приложение № 6 - Проект на договор /качено на 14.02.2018 в 11:30ч./

Приложения № 1 - № 4 - образци /качено на 14.02.2018 в 11:38ч./

Указания и документация /качено на 14.02.2018 в 11:45ч./

Протокол /качено на 16.03.2018 в 15:05ч./

РЕШЕНИЕ № 127 от 16.03.2018 г /качено на 16.03.2018 в 15:05ч./

Обявление /качено на 19.04.2018 в 11:05ч./

Договор № 26 т 13.04.2018 г. /качено на 19.04.2018 в 11:05ч./

Обявление за приключване на обществена поръчка /качено на 27.12.2018 в 16:00ч./©2008 Община ВЪРШЕЦ