РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА УЛ. „СЕРАФИМ ГЕОРГИЕВ“ И УЛ. „ЗЕЛЕНИ ДЕЛ“, ГР. ВЪРШЕЦ“. ПРОЕКТЪТ ОБХВАЩА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СЛЕДНИТЕ УЛИЦИ ОТ ВЪТРЕШНАТА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГР. ВЪРШЕЦ
Обявление за откриване на обществена поръчка "открита процедура" по ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за реализиране на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“. качено на 17.01.2018г в 11:20ч

Решение за откриване на обществена поръчка "открита процедура" по ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за реализиране на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“. качено на 17.01.2018г в 11:22ч

Приложение № 9 качено на 17.01.2018г в 11:22ч

Приложение № 10 - Проект на договор качено на 17.01.2018г в 11:22ч

Приложение № 11 - Методика за оценка качено на 17.01.2018г в 11:22ч

Приложение № 12 - Технически спецификации качено на 17.01.2018г в 11:22ч

Приложения от № 1 до № 8 - образци качено на 17.01.2018г в 11:22ч

Указания и документация качено на 17.01.2018г в 11:22ч

Инвестиционен проект качено на 17.01.2018г в 11:22ч

СЪОБЩЕНИЕ /качено на 27.02.2018 в 16:55ч./

ДОКЛАД /качено на 07.03.2018 в 16:55ч./

Протокол № 1 /качено на 07.03.2018 в 16:55ч./

Протокол № 2 /качено на 07.03.2018 в 16:55ч./

РЕШЕНИЕ № 113 от 07.03.2018 г. /качено на 07.03.2018 в 16:55ч./

Обявление за възложена поръчка /качено на 12.04.2018 в 16:05ч./

ДОГОВОР № 23 от 02.04.2018г. /качено на 12.04.2018 в 16:05ч./

Допълнително споразумение № 1 от 15.11.2018 г. /качено на 16.11.2018 в 16:05ч./

Обявление за приключване на обществена поръчка /качено на 27.12.2018 в 16:00ч./©2008 Община ВЪРШЕЦ