ИЗБОРИ 2016
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СИЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН ОТЧЕТОХА НА РАБОТНА СРЕЩА ХОТЕЛИЕРИТЕ
В края на активния туристически сезон и преди стартирането на процедурата по изготвяне на бюджета на общината за следващата година, в сградата на Общинската администрация се проведе поредната редовна работна среща на ръководството на община Вършец, в лицето на кмета инж. Иван Лазаров и зам.-кмета Петър Стефанов с хотелиерите от общината.

За пръв път от години насам, срещата ...  прочети всичко

29.09.2016г.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"
На 27 септември 2016 г. кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров подписа договор с Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на проект "Подкрепа за независим живот в община Вършец", финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките русурси 2014 - 20120 г." на Европейския съюз.

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип ...  прочети всичко

28.09.2016г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе днес от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Вършец.
На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 15 точки.

Общинските съветници приеха за сведение отчет на кмета на община Вършец за изпълнение на решения на общински съвет - Вършец за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.; ...  прочети всичко

21.09.2016г.

21 СЕПТЕМВРИ - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ
Република България е включена на национално ниво в операция "EDWARD".
21 септември 2016 г. е обявен за "Европейски ден без загинали на пътя".

Община Вършец е сред институциите, подкрепила инициативата под мотото "Заедно за всеки един човешки живот"....  прочети всичко

21.09.2016г.

  Виж всички новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 29.09.2016 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
2 медицински сестри /по ЗИХУ/

1 учител по хуманитарни и обществени дисциплини, в обслужващи звена в системата на НП
1 ...  прочети всичко
ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ЗДРАВНИ УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА "ДОМАШЕН ПОМОЩНИК" ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"
Агенция за социално подпомагане уведомява заинтересованите лица, че е открита процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата "домашен помощник" по проект "Подкрепа за независим живот в община Вършец".

В изпълнение на дейностите по проект № BG05MPOP001-2.002-0290 "Подкрепа за независим ...  прочети всичко
СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"
От 03.10.2016 г. до 14.10.2016 г. в деловодството на Община Вършец стартира прием на документи за потребители и домашни помощници по Проект „Подкрепа за независим живот в община Вършец”.

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ...  прочети всичко
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел. – 88 371

Обявява следните свободни работни места към 15.09.2016 г.:

Работни места за специалисти с висше образование

  • 3 медицински сестри – по ЗИХУ
  • 3 учители, общообразователен предмет в прогимназиален етап
  • 1 старши учител, общообразователен предмет в ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 19 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 21.09.2016 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 21.09.2016 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 8 от м. август 2016 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП ЗА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ”

  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична и частна общинска собственост за поставяне на преместваеми търговски обекти


   Културен календар на община Вършец за 2016 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.

   Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец
©2008 Община ВЪРШЕЦ