ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 5.10.2014 Г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ЦЕНТЪРЪТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НАВЪРШИ ЕДНА ГОДИНА
На 16 декември, на специално тържество, организирано от Община Вършец и ръководството на Центъра за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания (ЦНСТ)- град Вършец, бе отбелязана първата година от създаването му.

Центърът отваря врати през декември 2013 г., по спечелен проект на община Вършец „Нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип на лица с ...  прочети всичко

18.12.2014г.

НОМИНАЦИЯ ЗА ПРИЗА "НАЙ-КРАСИВА КОЛЕДНА УКРАСА"
Екипът на Портала на българските общини Kmeta.bg уведоми с официално писмо кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров, че община Вършец е една от десетте номинирани в категория „Най-красива коледна украса“ в конкурса „Кмет на месеца“.

Начало на състезанието беше дадено на 12 декември, а гласуването ще продължи до полунощ на 24-ти срещу 25-ти декември.
Победителите ще бъдат ...  прочети всичко

15.12.2014г.

ПОКАНА
ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Общинска администрация Вършец има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция в рамките на проект „Развитие и усъвършенстване на компетентността и ефективността на общинска администрация Вършец”, Договор за БФП № М13-22-86/06.08.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, ...  прочети всичко

13.12.2014г.

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Извънредно заседание на Общински съвет – Вършец се проведе днес, 12 декември 2014 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

На заседанието присъстваха 10 от общо 13 общински съветници, дневният ред бе само от една точка: вземане на решение за определяне на представител на община Вършец в свиканото за 15 декември 2014 г. общо събрание на Асоциацията по ...  прочети всичко

12.12.2014г.

  Виж всички новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 18.12.2014 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
1 лекар ендокринология
1 лекар неврология
1 лекар нефрология
1 лекар анестезиология
3 рехабилитатори по ...  прочети всичко
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 11.12.2014 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
1 лекар ендокринология
1 лекар неврология
1 лекар нефрология
1 лекар анестезиология
3 рехабилитатори по ...  прочети всичко
ПОКАНА
за Регионална среща на заинтересованите страни във връзка с изпълнението на дейностите по Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.
Уведомяваме заинтересованите страни, че във връзка с одобрената с решение на МС № 761/06.11.2014 г. Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г., Министерството на икономиката ще проведе на 08.12.2014 г., от 11.00 часа в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана, регионална среща с фирми и бизнес организации от всички административни области в ...  прочети всичко
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 04.12.2014 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
1 лекар ендокринология
1 лекар неврология
1 лекар нефрология
1 лекар анестезиология
3 рехабилитатори по ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 54 от извънредно заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 12.12.2014 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет - Вършец на 12.12.2014 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 11 от м. ноември 2014 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ТИП "ЛЕДЕНА ПЪРЗАЛКА", СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА НА ПРАГ И REF: NO 2007 CB16IPO006-2011-2-68-LP-SUPPLY 01.

  Публичен търг с явно наддаване за продажба на 3 бр. недвижими имоти - частна общинска собственост на община Вършец


   Културен календар на Община Вършец за 2014г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ