ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ОДОБРЕН ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В УПИ I, КВ. 72 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГРАД ВЪРШЕЦ”
Община Вършец спечели нов проект, финансиран в рамките на Националната програма „За чиста околна среда – 2018 г.“ – „Обичам природата и аз участвам“ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Проектът е за обновяване на междублоково пространство и изграждане на детска площадка в УПИ І, кв. 72 по регулационния план на град Вършец, ул. „Елена Теодосиева“.
...  прочети всичко

14.05.2018г.

МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОСЕТИ ВЪРШЕЦ
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети община Вършец.
В понеделник в 10 часа той пристигна във Вършец.Срещна се с кмета инж.Иван Лазаров, след което заедно посетиха начално училище "Васил Левски"....  прочети всичко

14.05.2018г.

НАГРАЖДАВАНЕ НА АБИТУРИЕНТИ - ОТЛИЧНИЦИ ВИПУСК 2018
На 11.05.2018 в СУ „Иван Вазов“ кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров
награди абитуриентите-отличници от Випуск 2018 на община Вършец с грамоти, ленти, часовници, значки и парични награди:

Александра Алексиева,Габриела Найденова,
Димана Евгениева,Димитър Тошев,
Ивелина Петрова,Петър Антонов,
Цвети Замфиров,Ива Тачева,
Нелина Минкова,Димитър Стефанов и ...  прочети всичко

14.05.2018г.

ВЪРШЕЦ ОТКРИ НОВИ СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
С официална церемония на 08.05.2018 г., кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров откри новоизградени атракционни съоръжения в рамките на Проект № CB007.1.11.143 „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за региона” с безвъзмездната финансовата помощ на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България–Сърбия, 2014-2020 г.

Община Вършец е бенефициент ...  прочети всичко

09.05.2018г.

  Виж всички новини

Планирани прекъсвания на ел.захранването на територията на Монтанска област за периода 21-25.05.2018г.
Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на ...  прочети всичко
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГР.ВЪРШЕЦ С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ВИ КАНИ НА САМОСТОЯТЕЛЕН КОНЦЕРТ
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ -
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС,
ГР.ВЪРШЕЦ
С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ

НА

САМОСТОЯТЕЛЕН КОНЦЕРТ

на Вокална група «Весели нотки»
с ръководител Наталия Димитрова

със специалното участие
на деца от ДГ»Слънце», гр. Вършец

На 18.05....  прочети всичко
ОБЯВА
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 1 и чл. 33 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от НУРПТК на община Вършец и в изпълнение на Решение № 567 от Протокол № 43/10.05.2018 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 265/16.05.2018 г. на Кмета на община Вършец.

О Б Я В Я В А

На 22.06.2018 г., от 10.00 ч., публичен търг с явно наддаване за ...  прочети всичко
СЪОБЩЕНИЕ
Общинска администрация - Вършец уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с реализацията на строеж: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА УЛ.:СЕРАФИМ ГЕОРГИЕВ" И УЛ."зЕЛЕНИ ДЕЛ", ГР.ВЪРШЕЦ", стартират строително-монтажни работи по реконструкция на водопроводната мрежа на ул."Серафим Георгиев", гр.Вършец, считано от 21.05.2018г. Планираната продължителност на строителните дейности е ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 43 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 10.05.2018 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 10.05.2018 г.
  Вестник "Вършец", брой 3 от м. март 2018 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


   Културен календар на община Вършец за 2018 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.

   Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в община Вършец

   Декларации за ТБО 2017
©2008 Община ВЪРШЕЦ