ИЗБОРИ 2015
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ТОПЛОТО ВРЕМЕ И УЧЕНИЧЕСКАТА ВАКАНЦИЯ НАПЪЛНИХА ВЪРШЕЦ С ТУРИСТИ
Необичайно високите за февруари, почти летни температури от 18 градуса и дългата междусрочна ваканция на учениците запълниха тази седмица 90 % от легловата база на по-големите хотели във Вършец. Резервациите са предимно от семейства с деца-ученици.

Управителите на СПА хотелите „Съни Гардън”, „Медикус” и „АТА” със задоволство споделят, че такава висока пълняемост на хотелската ...  прочети всичко

05.02.2016г.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ИНЖ. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В СРЕЩА НА НСОРБ
Кметове и представители на общински съвети от 51 общини от Северозападния район ще участват в среща на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Срещата ще се проведе на 4 и 5 февруари в Плевен и в нея ще вземат участие кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров и председателят на Общински съвет - Вършец инж. Анатоли Димитров.

На 4 февруари програмата на НСОРБ ...  прочети всичко

04.02.2016г.

ПОТУШЕН ГОРСКИ ПОЖАР В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНО ОЗИРОВО
На 02.02.2016 г. (вторник) възниква горски пожар в землището на с. Горно Озирово, община Вършец, в местността "Билото".

В ликвидирането на пожара вземат участие: Георги Аврамов, Иван Кръстев, Емил Иванов, Емил Истатков и Яким Петров - доброволци от „доброволно формирование“ (рег. № -111-01) към община Вършец, и кметът на с. Горно Озирово Архангел Петров.

Съвместно ...  прочети всичко

03.02.2016г.

РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗСПЗЗ И ПРЕДСТОЯЩАТА КАМПАНИЯ – ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2016 Г. СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
На 01.02.2016 г. в Заседателната зала на Общинска администрация - Вършец се проведе работна среща със земеделски стопани във връзка с промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и предстоящата кампания за директни плащания 2016 г.

На срещата присъстваха над 30 ...  прочети всичко

02.02.2016г.

  Виж всички новини

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни ...  прочети всичко
КОНКУРС ЗА НАЙ-ХУБАВО ДОМАШНО ВИНО
Във връзка с празника на лозаря и винаря - Трифон Зарезан, Община Вършец организира конкурс за най-хубаво домашно вино. Ще се проведе дегустация на тихи бели и червени вина – реколта 2015 г.

Желаещите да участват в конкурса за най-добро червено и бяло домашно вино трябва да предоставят пробите за оценка в непрозрачни, тъмни, стъклени бутилки с вместимост от 0,500 мл. или 0,750 мл., ...  прочети всичко
ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 23, АЛ. 1, ОТ Т. 1 ДО Т. 4 ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Протокол от дейността на комисия, определена със Заповед № 4/08.01.2016 г. на Кмета на Община Вършец, за разглеждане на подадените декларации по чл. 23, ал. 1, от т. 1 до т. 4 от Наредбата за администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Вършец.

Протокол от дейността на комисия можете да прегледате ...  прочети всичко

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 4 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 29.01.2016 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 29.01.2016 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 1 от м. януари 2016 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕЖДАНЕ НА СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

  Публичен търг с явно наддаване за продажба на 4 бр. недвижими имота - частна общинска собственост на община Вършец


   Културен календар на община Вършец за 2016 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ