ИЗБОРИ 2015
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ОТКРИХА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ В СЕЛО ГОРНО ОЗИРОВО
За хората от третата възраст в село Горно Озирово най-големият подарък по случай Международния ден на възрастните хора - 1 октомври, бе сбъдването на отколешната им мечта – да имат свой клуб - място за сладки раздумки и срещи, за отбелязване на празници, за осмисляне на свободното време.

Новата социална придобивка бе официално открита на 8 октомври от кмета на община Вършец инж. ...  прочети всичко

08.10.2015г.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА РЕМОНТИРАНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
На 01.10.2015 г. на отсечката м. Сопово – с. Черкаски се състоя официална церемония по откриване обектите:
1. "Рехабилитация на общински път MON 1090/III-162 - Долна Бела речка - Стояново- /Долно Озирово - Горно Озирово - граница община Вършец - Враца/ - Лютаджик от км.0+000 до км.7+000 ";
2. "Рехабилитация на общински път MON 1091/III - Стояново-пк. Главаци /Черкаски-граница ...  прочети всичко

02.10.2015г.

ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ „МЕДЕКА” С ПОРЕДНА НАГРАДА
С ІІІ-та награда за водеща мъжка роля на Калин Замфиров се завърна театрална формация „Медека” към НЧ „Христо Ботев – 1900 г.” – гр. Вършец от VІІІ Фестивал на сдамодейните театрални трупи „Кръстьо Пишурка”, проведен в гр. Лом.

От 23 септември в продължение на една седмица крайдунавският град бе столица на любителските театри.

Прегледът е на името на основателя на ...  прочети всичко

01.10.2015г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Последната за мандат 2011 – 2015 г. сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 24.09.2015 г. от 15 ч. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници. Приетият дневен ред бе от 12 точки.

Общинските съветници дадоха съгласие за допускане изработване на частично изменение на ПУП за промяна предназначението на поземлен ...  прочети всичко

25.09.2015г.

  Виж всички новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 08.10.2015 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
2 медицински сестри /по ЗИХУ/
1 треньор по ръгби

ІІ. Работни места за специалисти със ...  прочети всичко
ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

Със заповед № ОХ-618/07.09.2015 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за офицери и сержанти от Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, ...  прочети всичко

ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни ...  прочети всичко
ПРОЦЕДУРА
за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации по Програма “Старт на кариерата”
- В срок до 28.09.2015 г. включително, дирекциите “Регионална служба по заетостта” осигуряват обявяването на стартирането на процедурата на информационните табла в дирекциите “Бюро по труда”.

Пълният комплект документи се публикува също така на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg) и на Агенцията по заетостта (http://www....  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 69 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 24.09.2015 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 24.09.2015 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 9 от м. октомври 2015 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75а, АЛ.1, Т.1, ОТ ППЗСПЗЗ, във вр. с чл.37В, АЛ.9 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ЗА СТОПАНСКАТА 2015-2016г.

  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост


   Културен календар на община Вършец за 2015 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ