ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 5.10.2014 Г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

БЛАГОДАРНОСТ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Изказвам най-сърдечната си лична и обществена благодарност за съпричастността Ви и помощта в дейностите по възстановяване на последствията от бедственото положение в населените места на територията на община Вършец.

Благодаря и на всички собственици на фирми, които предоставиха техника и хора за отстраняване щетите от ...  прочети всичко

31.01.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КРИЗИСНИЯ ЩАБ ПРИ БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Към 18.00 ч. е възстановено електрозахранването н гр. Вършец и частично в с. Драганица, с. Черкаски и с. Спанчевци. По данни на ЧЕЗ са очаква до 20.00 ч. да бъде възстановено изцяло електрозахранването в с. Драганица, с. Черкаски и с. Спанчевци.

Нормализира се придвижването на МПС, ППС и хора по пътната и уличната мрежа на територията на общината.

Премахнати са ...  прочети всичко

31.01.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КРИЗИСНИЯ ЩАБ ПРИ БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Към 16 ч. е почти почистена и освободена от падналата дървесна маса Слънчевата градина в гр. Вършец.

Предприети са действия за освобождаване от изкоренените дървета на пътя до м. Водопада, като в светлата част на деня пътното платно ще бъде освободено.

Частично е възстановено електрозахранването в град Вършец, като по данни на ЧЕЗ до края на днешния ден то ще бъде ...  прочети всичко

31.01.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КРИЗИСНИЯ ЩАБ ПРИ БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Към 13.00 часа са разчистени и освободени паднали дървета върху улични платна и пътни артерии на територията на общината.

Възстановен е нормалният достъп до всички населени места.

Изпратен е екип по ПБЗН, който е премахнал паднал орех върху част от електропреносната мрежа в село Долно Озирово.

Община Вършец е мобилизирала целия си наличен човешки ...  прочети всичко

31.01.2015г.

  Виж всички новини

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА СМЕТ ПРЕЗ 2015 г.

Списъци на одобрените и неодобрените физически и юридически лица по населено място:

град Вършец
село Горна Бела Речка
село Горно Озирово
...  прочети всичко

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 29.01.2015 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
1 счетоводител

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо образование:
...  прочети всичко
ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага ...  прочети всичко
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 22.01.2015 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
1 счетоводител

ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, средно общо образование:
...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 55 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 29.12.2014 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 30.01.2015 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 1 от м. януари 2015 г

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  Доставка на готова храна /кетъринг/ за хранене на лицата настанени в Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания в гр.Вършец

  Провеждане на обучения на служителите от Общинска администрация Вършец по Дейност 4. Провеждане на обучения по ключови компетентности, в рамките на проект „Развитие и усъвършенстване на компетентността и ефективността на общинска администрация Вършец”


   Културен календар на Община Вършец за 2014г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ