ИЗБОРИ 2015
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ІХ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ “ДИМИТЪР ПЕЕВ”
ГРАД ВЪРШЕЦ , 06 – 07 МАЙ 2016 Г.
Община Вършец организира провеждането на ІХ Национален преглед на ученическите духови оркестри „Димитър Пеев” - Вършец 2016, който ще се проведе на 06 и 07 май 2016 г. на откритата естрада пред Народно читалище “Христо Ботев 1900” – гр. Вършец.

ПРОГРАМА:

06 май (петък)
17.30 ч. - Дефиле на участниците в прегледа по бул. ...  прочети всичко

04.05.2016г.

ПРОВЕДЕ СЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 Г. НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
На 28 април 2016 г. в Конферентната зала на СПА хотел „Съни гардън” – гр. Вършец се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Вършец за 2015 г., съгласно чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, което бе инициирано и ръководено от председателя на Общински съвет инж. Анатоли Димитров.

На събитието присъстваха кметът на общината инж. Иван ...  прочети всичко

28.04.2016г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Сесия на Общински съвет Вършец се проведе на 27.04.2016 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 19 точки.

Общинските съветници приеха Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2015 г. на Общинския план за развитие на община Вършец 2014-2020 г.; Общинска ...  прочети всичко

28.04.2016г.

ДЕТСКИ ПРАЗНИК В СПОРТНА ЗАЛА "ВЪРШЕЦ"
Мотото на спортното събитие бе: "Спортувай, защото спортът и танцът са здраве и дисциплина". Идеята на самото състезание е възобновяване на една стара традиция - любимото в миналото състезание "Бързи, смели, сръчни", с което са израснали много поколения.

В забавната надпревара участваха ученици от полуинтернатните групи (занимални)от І-VІ клас към СОУ "Иван Вазов" - Вършец, малки и ...  прочети всичко

27.04.2016г.

  Виж всички новини

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни ...  прочети всичко
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ - БЕРКОВИЦА
ул. „Д-р Ив. Панов“ №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 28.04.2016 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
3 медицински сестри – по ЗИХУ


ІІ. Работни места за специалисти със средно специално, средно професионално, ...  прочети всичко
СТАРТИРА ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА" ПРЕЗ 2016 Г.
Кандидатите за участие в Програма „Старт на кариерата" през 2016 г. трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Критерии за кандидатстване
А. Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:
► Да са младежи до 29 ненавършени години до 20.05.2016 г. включително;
► Да притежават висше образование, съответстващо на ...  прочети всичко

КУЛТУРЕН АФИШ
АПРИЛ - МАЙ
30 април /събота/
10.30 ч. - Работилница за боядисване на яйца пред НЧ "Христо Ботев - 1900" - гр. Вършец. Конкурс за най-красиво великденско яйце

30 април /събота/
Театрална постановка на ученическа театрална формация „Вършец Старс“ – „Шекспир- събрани съчинения“ от Джес Адам Даниъл
Място: НЧ "Христо Ботев - 1900" ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 8 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 27.04.2016 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 27.04.2016 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 4 от м. април 2016 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот - публична общинска собственост

  Публичен търг с явно наддаване за продажба на 9 бр. недвижими имота - частна общинска собственост


   Културен календар на община Вършец за 2016 г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ