ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 25 МАЙ 2014 Г.
Намери хотел в България

СЪЗДАВА СЕ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ – ВЪРШЕЦ“
Това решиха днес с 9 гласа „за” и 4 „въздържал се” общинските съветници на свое заседание, след внесена в Общински съвет Вършец Докладна записка от кмета на общината инж. Иван Лазаров.

Новото Общинско предприятие с наименование „Общински дейности и туризъм – Вършец“ се създава по реда на чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост. По своята същност общинското предприятие е ...  прочети всичко

27.03.2014г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪРШЕЦ - КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА”
Общинска администрация Вършец приключи реализирането на проект № А 12-22-134/11.04.2013 г. „Общинска администрация Вършец - компетентна и ефективна”, който се осъществя с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 25 март 2014 г. в конферентната зала на СПА хотел ...  прочети всичко

26.03.2014г.

КУШИИ ЗА ТОДОРОВДЕН
На 15 март 2014 г. за втори път в община Вършец бяха организирани конни надбягвания, свързани с църковния празник Тодоровден.

Гости на събитието бяха кметът на общината инж. Иван Лазаров, зам.-кметът Петър Стефанов и секретарят на общината инж. Даниела Тодорова.

Традиционният български празник Тодоровден се празнува главно за здравето на конете и затова е посветен на ...  прочети всичко

17.03.2014г.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПОЛУЧИ ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО И ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ВЪВ ВРЪЗКА С НАПРАВЕНО ЗАПИТВАНЕ ОТНОСНО НАСТАНЯВАНЕТО НА ДЕЦА БЕЖАНЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ В ГРАД ВЪРШЕЦ
След изпратеното на 20.02.2014 г. официално запитване от кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров до председателя на Държавната агенция за закрила на детето и председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, относно настаняването на сирийски деца бежанци в сградата на Оздравително училище "Н.Й. Вапцаров" - гр. Вършец, и приетата на 05.03.2014 г. от Общински съвет Вършец ...  прочети всичко

14.03.2014г.

  Виж всички новини

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ПО ПОВОД ХРИСТИЯНСКИЯ ПРАЗНИК ЦВЕТНИЦА
- 13.04.2014 г. от 11.00 ч. – Дефиле на мажоретeн състав и духов оркестър „Дефилир” при СОУ ”Иван Вазов”, гр.Вършец от храм „Св.Георги” до НЧ"Хр.Ботев - 1900".

- 13.04.2014 г. от 11.30 ч. -. Концертна програма с участието на самодейни състави от община Вършец на естрадата на НЧ"Христо Ботев-1900".

Заповядайте!

от ...  прочети всичко
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛ.ТРАСЕ ЗА ЗАХРАНВАНЕ С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 12961.54.52 ПО КК И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР.ВЪРШЕЦ В МЕСТНОСТ “АРЧИНИТЕ“

Община гр.Вършец, обл.Монтана уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, в Държавен вестник бр.31 от 04 април 2014 г. е публикувано съобщение за изготвяне на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: "Изграждане на ел.трасе за захранване с електроенергия на ПИ с идентификатор 12961.54.52 по КК и кадастралните регистри на гр.Вършец в местност ...  прочети всичко

  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 43 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 27.03.2014 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 27.03.2014 г.
   Общински вестник "Вършец", брой 3 от м. март 2014 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  Обществена поръчка "открита процедура" по ЗОП с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец”

  Обществена поръчка "открита процедура" по ЗОП с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец”


   Културен календар на Община Вършец за 2014г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ