ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 5.10.2014 Г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ
В дните от 23-26 септември 2014 г. представители на общините Вършец, Берковица и Годеч взеха участие в международно туристическо изложение Top Resa 2014 , което се провежда ежегодно в Париж, Франция.

Участието е в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, ...  прочети всичко

23.10.2014г.

РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ „ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ „НЕОТКРИТАТА ТАЙНА НА ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА”
На 7 и 8 октомври 2014 г. град Вършец бе домакин на Регионален туристически форум „Перспективи за устойчиво развитие на регионален туристически продукт „Неоткритата тайна на Западна Стара планина”.

Форумът се проведе в СПА хотел „АТА и бе в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация ...  прочети всичко

23.10.2014г.

ЖУРНАЛИСТИ И ТУРОПЕРАТОРИ ОЦЕНИХА КРАСОТАТА И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ НА ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ
В рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, бяха организирани две експедиентски ...  прочети всичко

23.10.2014г.

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 5 ОКТОМВРИ 2014 Г. В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Денят за избор на народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. приключи в община Вършец до 19 ч. във всички 16 постоянни и 1 подвижна секции без инциденти и при добра организация.

По данни от протоколите на секционните избирателни комисии, от общо 6982 избиратели по списък (включително дописаните в изборния ден), правото си на глас са упражнили 3853 човека, т.е. ...  прочети всичко

06.10.2014г.

  Виж всички новини

КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОМЯНА ВИЗИЯТА НА ФОНТАНА В ЦЕНТЪРА НА ГР.ВЪРШЕЦ

В изпълнение на Решение № 476 от Протокол № 45/27.05.2014г. на Общински съвет – гр. Вършец, със Заповед № 270/25.07.2014 г. кметът на община Вършец обяви конкурс за изработване на идеен архитектурен проект за реконструкция и промяна визията на фонтана в центъра на гр.Вършец, находящ се на кръстовището на бул.“България“ и ул.“Република“, в поземлен имот с идентификатор 12961.420.30 по ...  прочети всичко

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел. – 88 371

Обявява следните свободни работни места към 23.10.2014 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
1 лекар ендокринология
1 лекар неврология
1 лекар нефрология
1 лекар анестезиология
3 рехабилитатори по ...  прочети всичко
БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
От 20.10.2014 г. до 15.11.2014 г., от 8.30 ч. до 12.30 ч. със съдействието на инж. Иван Лазаров – Кмет на община Вършец, ще се проведат безплатни профилактични акушеро-гинекологични и педиатрични прегледи с мобилна техника, пред сградата на „Медицински център – Вършец” ЕООД.

Прегледите ще се извършват от специалисти от МБАЛ – Берковица: акушер–гинеколози - д-р Никифор Илиев, д-р ...  прочети всичко
ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС ЗА КОЗМЕТИЦИ И МАСАЖИСТИ
СПА хотел "Медикус" - гр. Вършец организира професионален курс по козметика и масажи.

Успешно преминалите курса и положилите изпит, ще получат възможност за професионална реализация.

Кандидатите трябва да представят автобиография и копие от документите за завършено образование на рецепцията на хотела - бул. "Република" № 87.

Документи се приемат до ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 51 от заседание на Общински съвет - Вършец, проведено на 30.09.2014 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за заседание на Общински съвет - Вършец на 31.10.2014 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 10 от м. октомври 2014 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  Обществена поръчка, чрез "публична покана": Зимно снегопочистване на община Вършец за зимен сезон 2014 - 2015г."

  Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 12961.40.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Вършец


   Културен календар на Община Вършец за 2014г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ